Wywóz odpadów z dzikich wysypisk – dlaczego to takie ważne?

30 lipca 2019
Dzikie wysypisko śmieci
 • Jak nielegalny wywóz odpadów zagraża środowisku?

 • Ile czasu rozkładają się odpady wywiezione do lasu?

 • Kto musi wywieźć odpady z dzikich wysypisk?

Każdy, będąc na spacerze w lesie lub na łące, przynajmniej raz w życiu natknął się na dzikie wysypisko. Wiadomo, że nie jest to widok przyjemny. Jednak ważniejsze jest to, że porzucone śmieci są niebezpieczne dla środowiska i człowieka. Należy koniecznie zadbać o wywóz odpadów z takich miejsc, by nie szkodziły. Dlaczego to takie ważne i jak można walczyć z nielegalnymi wysypiskami? Marian zaprasza do lektury.

Dlaczego trzeba wywozić odpady z dzikich wysypisk?

Jak pewnie wszyscy doskonale wiedzą, dzikie wysypiska nie mają definicji prawnej. Za takie miejsca można uznać przestrzenie, gdzie w sposób nielegalny składowane są odpady.

Śmieci, które nie nadają się do recyklingu, mogą być zwożone tylko na specjalnie przystosowane składowiska. Są to obiekty budowlane stworzone zgodnie z przepisami prawa z przeznaczeniem na przechowywanie odpadów.

Muszą być szczelne i mieć dużą powierzchnię. Zazwyczaj są użytkowane przez kilkadziesiąt lat. Dzikie wysypiska nie spełniają żadnego z tych warunków. To nieodpowiednie do magazynowania odpadów miejsca, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i środowiska.

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Jak rozwiązać problem wywozu odpadów na dzikie wysypiska

Jakie zagrożenia dla środowiska powoduje nielegalny wywóz odpadów?

Kiedy poczytacie, jakie dokładnie zagrożenia niosą ze sobą wysypiska w lasach, parkach czy na polach, włos się na głowie zjeży!

Jeżeli chodzi o środowisko, to samowolny wywóz odpadów wiąże się z chemicznym i mikrobiologicznym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i gleby znajdującej się w najbliższej okolicy.

Kolejnym bardzo niebezpiecznym aspektem jest zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi i odpadami niebezpiecznymi. To tylko niektóre skutki wywożenia odpadów, gdzie popadnie.

Każde dzikie wysypisko jest równoznaczne także z zanieczyszczeniem powietrza oraz zwiększonym ryzykiem pożarowym.

Coraz częściej gminy decydują się na inwestycję w fotopułapki, aby skutecznie ograniczać proceder nielegalnego wywozu odpadów.

Reklama

Ukryte kamery rejestrują wywóz odpadów do lasu

Wywóz odpadów na dzikie wysypiska szkodzi zwierzętom

Wywóz odpadów z dzikich wysypisk należy zapewnić także dlatego, że są one bardzo niebezpieczne dla wszystkich zwierząt, które żyją w niedalekim sąsiedztwie. Zagrożeń jest wiele. Można zaliczyć do nich na przykład:

 • spożywanie przez zwierzęta odpadów, które owocuje zatruciem i innymi problemami z układem pokarmowym,
 • używanie przez ptaki sznurków do budowy gniazd, które po jakimś czasie mogą wrastać i wbijać się w skórę piskląt,
  brak czystej wody pitnej,
 • ogólne zanieczyszczenie lokalnego środowiska.

Wywóz odpadów na dzikie wysypiska zagraża ludziom

Dzikie wysypiska są szkodliwe także dla ludzi. Do największych zagrożeń związanych z dzikimi wysypiskami należą:

 • ryzyko rozprzestrzeniania się groźnych chorób i drobnoustrojów chorobotwórczych, czyli zagrożenie epidemiologiczne,
 • nadmierny rozwój gryzoni i ptaków, które także roznoszą drobnoustroje chorobotwórcze,
 • ryzyko zanieczyszczenia wód gruntowych,
 • nieprzyjemnych zapach związany z gniciem substancji organicznych znajdujących się na dzikim wysypisku.

Dzikie wysypiska to ogromny problem, który w dłuższej perspektywie może doprowadzić do katastrofy ekologicznej.

Jak długo rozkładają się odpady?

O ile wyrzucony ogryzek po jabłku rozłoży się szybko, o tyle wywóz odpadów do lasu to kiepski pomysł, bo śmieci będą tam leżały latami. Często mogą nawet „przeżyć” osobę, która je wywiozła. Zobaczcie, jak długo mogą rozkładać się niektóre rodzaje odpadów:

 • niedopałek papierosa – 1,5 roku,
 • trujące substancje zawarte w papierosie – 5 lat,
 • guma do żucia – 5 lat,
 • metalowa puszka – 10 lat,
 • kubek styropianowy – 50 lat,
 • opony – od 50 do 80 lat.

Ale to pestka w porównaniu ze szklaną butelką. Ta bije rekordy i rozkłada się nawet 4 000 lat! A co z plastikiem, który także często ląduje w lasach?

Wywóz odpadów plastikowych szkodzi środowisku przez setki lat!

Kto jest odpowiedzialny za wywóz odpadów z dzikich wysypisk?

Za wywóz odpadów z dzikich wysypisk są odpowiedzialne samorządy. To one mają obowiązek zapewnić uprzątniecie zwałek śmieci. W związku z tym bez wahania możecie zadzwonić do urzędu gminy lub miasta, by te zajęły się problemem. Jak zgłosić nielegalny wywóz odpadów w Warszawie?

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Kto odpowiada za wywóz odpadów z dzikich wysypisk w Warszawie?

Jeżeli odpady znajdują się na waszej działce, bo ktoś je podrzucił lub zostały po poprzednim właścicielu, możecie mieć problem. Właściciel posesji jest zobowiązany do uprzątnięcia takich śmieci, jeśli nie uda się ustalić ich pochodzenia. Co wtedy najlepiej zrobić?

Masz dzikie wysypisko na działce?
Wywóz odpadów Warszawa – Zamów u Mariana!

Reklama

To jest reklama Google

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kliknij tu. Zadzwonisz do mnie