Kto odpowiada za wywóz odpadów z dzikich wysypisk w Warszawie?

16 czerwca 2019
Kary za nielegalny wywóz odpadów
 • Dlaczego trzeba wywozić odpady z dzikich wysypisk?

 • Kto odpowiada za wywóz odpadów?

 • Kiedy za nielegalny wywóz odpadów grozi kara więzienia?

 • Jak zgłosić wywóz odpadów z dzikiego wysypiska w Warszawie?

Dzikie wysypiska to zagrożenie nie tylko dla roślin, zwierząt oraz estetyki krajobrazu. To zagrożenie dla każdego z nas. Zanieczyszczają one środowisko i mogą być skutkiem zatrucia wód i gleby przez szkodliwe substancje pochodzące z odpadów. Gdzie zatem zgłosić napotkaną kupę śmieci w lesie? Oto jest pytanie. Dziś Marian udzieli wam najważniejszych informacji na temat dzikich wysypisk, które warto znać. Przeczytajcie!

Reklama

Dlaczego ludzie wywożą odpady na dzikie wysypiska?

Dzikie wysypisko to miejsce nieprzeznaczone do składowania odpadów komunalnych. Według obowiązujących przepisów każda nieruchomość musi zostać wyposażona w pojemniki na odpady stałe, a co więcej, wszyscy jesteśmy zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów. Tymczasem śmieci zalegają tam, gdzie osoby trudniące się nielegalnym wywozem odpadów czują się bezkarne i liczą na to, że nikt ich nie zobaczy.

To naganne zjawisko ma miejsce nie tylko w przydrożnych rowach, zaniedbanych działkach, parkach czy lasach. Na podrzucanie śmieci skarżą się także wspólnoty mieszkaniowe. Problem nie zniknął wraz z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami. Dlaczego?

Raport NIK wskazuje główne przyczyny wywozu odpadów na miejsca do tego nieprzeznaczone. Są to:

 • zaniechanie przez część gmin kontroli wywiązywania się z obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, zarówno przez właścicieli nieruchomości jak i firmy odbierające odpady, co w istotny sposób osłabiło funkcje nadzorcze gmin i możliwości identyfikacji i eliminowania niekorzystnych zjawisk ;
 • nieobjęcie gminnym systemem gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości zobowiązanych do wnoszenia opłat oraz nieprowadzenie ewidencji indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości nieobjętych tym systemem. W konsekwencji mogło to mieć wpływ na jego szczelność;
 • brak możliwości oddania do utworzonego przez gminę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niektórych rodzajów odpadów powstających w gospodarstwie domowym, a często spotykanych na „dzikich wysypiskach” (zwłaszcza tzw. „gabarytów”, zużytych opon, farb i lakierów).

Wiele osób wywozi odpady na dzikie wysypiska kierując się zasadą:
taniej, szybciej, bliżej.

Co zrobić ze starą kanapą czy innymi meblami? Jak pozbyć się zużytych opon? Wystarczy niewiele zachodu. Sprawdzenie harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych i wystawienie ich przed dom zajmie mniej czasu niż transport do lasu. Istnieje także inne rozwiązanie, a mianowicie PSZOK, który oferuje nieodpłatny odbiór odpadów. Warszawa prowadzi dwa punkty stacjonarne i wiele mobilnych. Jak z nich korzystać?

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Hałda śmieci po remoncie – co z tym zrobić i nie przepłacić?

Nielegalny wywóz odpadów – wykroczenie czy przestępstwo?

Wiecie, że jeżeli chodzi o wywóz odpadów, Warszawa nie ma czym się martwić. W każdej chwili możecie zadzwonić po Mariana. Mimo to z jakichś nieracjonalnych dla mnie powodów wciąż wiele osób wywozi gruz i śmieci budowlane do lasów, zostawia je w rowach i na łąkach. Z reguły wiedzą o karze grzywny, ale nie liczą się z ryzykiem wakacji w odosobnieniu.

Za nielegalny wywóz odpadów można trafić do więzienia

Trzeba mieć świadomość, że każdy kto składuje odpady w sposób nielegalny, popełnia co najmniej wykroczenie. Skutkuje ono karą nagany, grzywny, a nawet aresztu. Jednak Marian wam powie, że stworzenie wysypiska samowolnie może być także sklasyfikowane jako przestępstwo. Nie ma z tym żartów, bo jeżeli taka kupka śmieci zagraża bezpieczeństwu ludzi oraz narażana na zniszczenie rośliny i zwierzęta, można trafić za kraty. Po co to komu? Nie warto liczyć na to, że się uda.

Czy za wywóz odpadów z dzikich wysypisk zawsze odpowiada gmina?

Zgodnie z zapisami z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właśnie gmina odpowiada za gospodarowanie odpadami na jej terenie. Sam obowiązek likwidowania wysypisk, które są nielegalne, jest zawarty w także ustawie o samorządzie gminnym. Fundusze na porządkowanie dzikich wysypisk gmina powinna pozyskać z opłat i kar środowiskowych.

Jeżeli urząd nie zareaguje na informacje mieszkańców o występowaniu dzikiego wysypiska, mogą oni złożyć skargę do sądu administracyjnego, który wyda decyzję o jego likwidacji i zaprzestaniu uchylania się od tej powinności.

Gmina ma prawo nakazać uporządkowanie odpadów osobie,
która w niewłaściwy sposób je składuje.

Kto wywiezie odpady porzucone na cudzej działce?

Marian powie wam jeszcze, że schody z nielegalnymi odpadami zaczynają się, gdy ktoś je podrzuci na teren naszej posesji. Wtedy niezwłocznie trzeba zawiadomić organy ścigania w celu ustalenia, kto tego dokonał. Jest to bardzo ważne, ponieważ tylko w ten sposób niewinny właściciel działki może uniknąć wywozu odpadów, które ktoś mu podarował.

Jeżeli nie uda się potwierdzić, że czynności dokonał ktoś inny, wówczas gmina może zobowiązać właściciela do usunięcia dzikiego wysypiska na własny koszt. W pierwszej kolejności za posiadacza odpadów uznaje się tego, kto je wytworzył.

Jeśli nie uda się ustalić pochodzenia odpadów, uznaje się, że jest nim właściciel posesji czy działki. Na szczęście usługę „wywóz odpadów Warszawa” można zamówić u Mariana i pozbyć się śmieci niedrogo, szybko i sprawnie.

Wywóz odpadów Warszawa – jak zgłosić dzikie wysypisko?

Istnienie dzikiego wysypiska koniecznie trzeba zgłosić, nawet jeśli nie znajduje się na terenie należącym do nas. Zapobiegnie to dalszej degradacji środowiska. W stolicy takie sprawy należy kierować się do Urzędu Miasta st. Warszawy. Możliwości jest kilka:

 • zadzwonić na numer: 19115;
 • skorzystać z bezpłatnej aplikacji: Warszawa 19115;
 • wypełnić formularz na stronie: warszawa19115.pl;
 • napisać wiadomość e-mail: kontakt@um.warszawa.pl.

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa przyjmuje zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących wywozu odpadów komunalnych, przypadków wandalizmu, dzikich wysypisk, palenia odpadami w piecach.

WAŻNE!

Nie musicie nawet wychodzić z domu, aby zgłosić, że ktoś wywiózł odpady do lasu. Możecie to zrobić za pomocą aplikacji LocalSpot, o czym wspomniałem już na blogu.

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Nielegalny wywóz gruzu – jak zgłosić?

Aplikacja – Portal – Telefon

Zgłoś wywóz odpadów z dzikiego wypiska w Warszawie! Tak, jak lubisz

Jeżeli nielegalne wysypisko znajduje się na naszym terenie, a my chcemy ustalić, kto podrzucił nam odpady, warto powiadomić Policję. Ustalenie kto podrzucił nam śmieci, może uchronić nas przed koniecznością samodzielnego wywozu odpadów i poniesienia w związku z tym opłat.

Pamiętajcie, że jeżeli potrzebny wam wywóz odpadów Warszawa możecie liczyć na Mariana. Chodzi zarówno o niechciane śmieci porzucone na działkach, jak i inne odpady powstałe, np. po budowie czy remoncie.

Wywóz odpadów Warszawa – Marian upora się z każdą hałdą śmieci:)
Weź telefon i zadzwoń teraz!

Reklama

To jest reklama Google

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kliknij tu. Zadzwonisz do mnie