Jak zaplanować budowę szamba
|

Jak zaplanować budowę szamba? Poznaj przepisy

Czytając artykuł dowiesz się, jak zaplanować budowę szamba. Poznasz formalności, których trzeba dopełnić. Będziesz wiedział, kiedy potrzebna jest pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie. Sprawdzisz, jakie odległości od domu, drogi czy granicy działki trzeba uwzględnić. Poznasz obowiązujące w tym temacie przepisy.

Jeśli budujemy dom w miejscu zbytnio oddalonym od przyłącza kanalizacyjnego, musimy zagospodarować ścieki w inny sposób. Można wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, która wymaga jednak wielu sprzyjających warunków gruntowych, o czym możecie przeczytać na moim blogu.

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Szambo czy oczyszczalnia ścieków – co wybrać?

Innym rozwiązaniem jest budowa szamba (bezodpływowego zbiornika na ścieki, którego zawartość wywozi się co dwa tygodnie). Pamiętajcie, że wywóz szamba musi odbywać się regularnie i najlepiej zamówić w tym celu Mariana.

Zaletą szamba jest to, że nie zajmie nam zbyt dużej powierzchni podwórka, jego budowa jest szybka i tania, a jeśli chodzi o najczęściej wybierane szamba betonowe, to nie mają one specjalnych wymagań co do gruntu, w którym będziemy je chcieli umiejscowić.

Jak zaplanować budowę szamba? Zanim zamówimy zbiornik i wynajmiemy koparkę, należy wyznaczyć miejsce, gdzie będzie wykop, gdyż szambo musi być wkopane w odpowiedniej odległości od domu, granicy działki i drogi. Całe przedsięwzięcie nie może się również odbyć bez złożenia w urzędach odpowiednich dokumentów.

Potrzebne dokumenty

Jak zaplanować budowę szamba zgodnie z przepisami?

Wymagania formalne związane z tym, gdzie można usytuować szambo określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. które mówi o warunkach technicznych jakie muszą spełniać budynki i szambo. Zgodnie z tym rozporządzeniem zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych, nie mających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Budowa szamba zgodna z przepisami. Marian sięga do ustaw

Budowa szamb jest zakazana na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska, zalewanych wodami opadowymi oraz w miejscach szczególnie narażonych na powodzie.

Jak zaplanować budowę szamba? Odległość od domu, drogi, granicy działki

Odległość szamba od domu, drogi czy granicy działki sąsiada jest określona przez rozporządzenie, tak więc tam sprawdzisz szczegóły związane z tym, jak zaplanować budowę szamba. Dziś powiem tylko o najważniejszych wytycznych. I tak odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) o pojemności do 10 m3, powinna wynosić co najmniej:

  • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów, w których przechowuje się produkty spożywcze, – 15 m,
  • od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości te są zmniejszone i powinny wynosić co najmniej:

  • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
  • od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Powyższe odległości należy mierzyć w poziomie, w miejscu ich najmniejszego oddalenia od budynków, urządzeń lub granicy działki.

Zachowanie powyższych odległości może ulegać zmianom. Istnieje bowiem możliwość ich zmniejszenia w wypadku sytuowania zbiorników na działkach budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich.

Decyzje w tym zakresie może wydać właściwy organ (wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta) w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Odległość szamba od granicy działki może być zmniejszona wtedy, gdy sąsiaduje ono z takim samym urządzeniem. W takim wypadku szambo można umieścić nawet na granicy działki.

Budowa szamba – ile metrów od granicy? Poznaj szczegóły!

Jak zaplanować budowę szamba? Zgłoszenie czy pozwolenie

Chęć budowy szamba można zgłosić staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu. Samo umiejscowienie szamba nie wymaga pozwolenia, jeśli zbiornik nie ma większej pojemności niż 10 m3. Tak, więc jeśli szambo nie przekracza tej wielkości do jego budowy wystarcza zgłoszenie, po którym śmiało możemy zacząć prace związane z jego wkopaniem.

Reasumując, gdy nie możemy podłączyć się do kanalizacji, trzeba sprawdzić w przepisach, jak zaplanować budowę szamba. Plan budowy zbiornika musi zawierać obowiązujące odległości od domu, drogi i granicy z sąsiednią działką.

Jeśli potrzebujecie pozbyć się nieczystości w Warszawie o okolicach, to dzwońcie na numer 669 939 999, a ciekawskich odsyłam do innych artykułów na moim blogu, na którym przybliżam zagadnienia związane z opróżnianiem szamba i wywozem gruzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *