Szambo do kontroli - co może straż miejska
|

Szambo do kontroli – co może straż miejska?

Z artykułu dowiesz się, co zrobić, jeśli straż miejska wytypuje twoje szambo do kontroli. Poznasz przepisy, które obowiązują urzędników oraz wymogi, jakie prawo stawia właścicielom posesji. Marian wyjaśni, jak przebiega kontrola i jakie dokumenty będą potrzebne. A warszawiakom doradzi, jak legalnie wywozić szambo i spać spokojnie.

Dziś znowu powalczymy z szambem. W przenośni i dosłownie – dowiecie się, kto może skontrolować wasz „dołek”, fachowo zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe zwanym. Jesteście porządni i o swoje posesje dbacie, zatem z całą pewnością szambo do kontroli macie przygotowane. Jednak i tak możecie zostać sprawdzeni w celu ustalenia, czy posiadacie dokumentację dotyczącą prawidłowego wywozu szamba.

Szambo do kontroli w Warszawie i nie tylko

Studiować przepisy lubię prawie tak samo, jak jeździć szambiarką. W związku z tym wrócę do art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nim każdy właściciel nieruchomości musi pozbywać się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych (wywozić szambo) w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Trzeba więc dobrze przygotować szambo do kontroli.

Przypomnę, że według przepisów odrębnych, czyli Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, wywóz szamba obowiązuje nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Przy czym należy pamiętać, że częstotliwość w praktyce zależy od ilości ścieków i nie można dopuścić do przepełnienia zbiornika.

Jednak to nie koniec. Z tego, co Marian wyczytał w przepisach, okazuje się, że art. 6 ust. 1 i ust. 1a ustawy stwierdza, iż właściciel nieruchomości nie może wykonać obowiązku pozbycia się nieczystości ciekłych w sposób inny, niż wskazany w ustawie.

Oznacza to, że niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług, zapłacenie za ich wykonanie oraz okazanie dowodów wpłaty. Tylko tak się obronicie, jeśli wasze szambo do kontroli trafi.

Wszystkie cwaniaki, które myślą, że wystarczy podpisać jakąkolwiek umowę, mogą się zdziwić. Otóż wymaga się, aby wywóz szamba realizowany był przez firmę do tego upoważnioną, czyli posiadającą stosowne zezwolenia.

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Wywóz szamba Warszawa bez niespodzianek Z Marianem to możliwe

Wspomnę, że w Warszawie możecie zawsze liczyć na Mariana. Przyjadę zanim zdążycie obejrzeć jakiś ulubiony klip.

Szambo do kontroli albo kara grzywny

Kolejny przepis to już temat kasy. Niewykonanie wskazanych wyżej powinności zagrożone jest karą grzywny do 5000 zł na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Moi kochani, chcielibyście wyzbyć się 5 tysiaków? Zdecydowanie lepiej zabrać dzieciaki na wakacje:) Wystarczy, że szambo do kontroli przygotujecie trzymając umowy i rachunki.

Kto może skontrolować szambo?

Wiadomo, kontrola z niczym przyjemnym się nie kojarzy. Powiem wam, bardzo cieszę się, że jeżdżę szambiarką, a nie autobusem. Pociłbym się po wejściu kontrolera, nawet gdybym był kierowcą. Wiecie, macie bilet, ale i tak dopada was lekki stres. Jednak do rzeczy.

Straż miejska funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Jej podstawowym celem jest ochrona porządku publicznego na terenie gminy. Cytując art. 10 wspomnianej ustawy: „straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego”.

Jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Tak jest i tym razem. Kompetencje straży miejskiej do kontroli zawierania umów i płacenia rachunków za wywóz szamba wynikają z uchwały rady gminy, która jest aktem prawa miejscowego. Mogą się więc one nieco różnić w poszczególnych miastach.

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Nielegalny wywóz szamba. Gdzie zgłosić nielegalne opróżnianie szamba?

Jednak straż miejska zwykle posiada uprawnienia do udzielania pouczeń, dokonywania czynności sprawdzających, nakładania grzywien za wykroczenia. Może więc, typując wasze szambo do kontroli, żądać udokumentowania regularnego wywozu. Kontrola dopuszcza także obecność urzędnika gminy, jeśli posiada on pisemne upoważnienie, które zobowiązany jest okazać na wezwanie.

Jak wygląda kontrola szamba?

Jeżeli opróżniacie szambo zgodnie z prawem, czyli regularnie, możecie to udokumentować, a wasz zbiornik jest szczelny, to nie macie powodu do zmartwień. Po pierwsze – szambo do kontroli zwykle wybiera się w przypadku, gdy występuje podejrzenie popełnienia wykroczenia, np. w związku ze skargą sąsiada na nielegalny wywóz szamba, a po drugie – jeśli tylko przedstawicie stosowną dokumentację, wyjdziecie z tego cało.

Kontrole prowadzone są zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Według przepisu czynności wyjaśniające należy „w miarę możności” podjąć w miejscu popełnienia czynu niedozwolonego (wykroczenia).

Oznacza to nic innego, jak to, że straż miejska może odwiedzić waszą posesję, jeśli podejrzewa, że opróżnicie szambo w sposób nieprawidłowy. 

Straż miejska typuje szambo do kontroli

Potrzebne dokumenty

Może także wezwać was do stawienia się na posterunku straży lub w urzędzie gminy w celu złożenia wyjaśnień. I to rozwiązanie w praktyce jest częściej stosowane. Jesteście gotowi na taką wizytę?

Marian zapewnia legalny wywóz szamba w Warszawie i okolicach:)
Nie zwlekaj – Zadzwoń teraz!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *