kto musi wywieźć odpady z budowy
|

Kto musi wywieźć odpady z budowy? Wytwórca i posiadacz – te pojęcia trzeba znać!

Każda inwestycja wymaga prawidłowego gospodarowania odpadami. Mam tu na myśli inwestycje tak duże, jak i małe. Wszyscy musimy stosować się bowiem do regulacji, które zwarto w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku. Swoje obowiązki mają nie tylko wytwórcy, ale tez posiadacze odpadów. Nie wszyscy jednak wiedzą, jaki status posiadają, w czym postaram się pomóc. Posłuchajcie, kto musi wywieźć odpady z budowy.

  • Wytwórca i posiadacz – kto powinien wywieźć odpady z budowy?
  • Wywóz odpadów – jak je magazynować?
  • Jak znaleźć firmę zajmującą się wywozem odpadów w Warszawie?

Kto jest wytwórcą odpadów?

Według art. 3 pkt. 32 ustawy, wytwórca odpadów to osoba, która doprowadza do powstawania odpadów lub przeprowadza ich wstępną obróbkę. Dotyczy to zatem także mnie i moich czytelników. Wystarczy, że wymieszam odpady, a ich skład ulegnie zmianie.

Według ustawy, wytwórcą odpadów jest też każdy, kto świadczy usługi w zakresie napraw, remontów konwersacji, rozbiórki czy budowy obiektów. Każdy wykonawca robót budowlanych jest także wytwórcą odpadów – chyba, że w nawiązywanej umowie to inwestor zostanie określony tym mianem. Więcej dowiesz się tutaj.

  • Wytwórca i posiadacz – kto powinien wywieźć odpady z budowy?
  • Wywóz odpadów – jak je magazynować?
  • Jak znaleźć firmę zajmującą się wywozem odpadów w Warszawie?

Każda inwestycja wymaga prawidłowego gospodarowania odpadami. Mam tu na myśli inwestycje tak duże, jak i małe. Wszyscy musimy stosować się bowiem do regulacji, które zwarto w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku. Swoje obowiązki mają nie tylko wytwórcy, ale tez posiadacze odpadów. Nie wszyscy jednak wiedzą, jaki status posiadają, w czym postaram się pomóc. Posłuchajcie!

Kto jest wytwórcą odpadów?

Według art. 3 pkt. 32 ustawy, wytwórca odpadów to osoba, która doprowadza do powstawania odpadów lub przeprowadza ich wstępną obróbkę. Dotyczy to zatem także mnie i moich czytelników. Wystarczy, że wymieszam odpady, a ich skład ulegnie zmianie.

Według ustawy, wytwórcą odpadów jest też każdy, kto świadczy usługi w zakresie napraw, remontów konwersacji, rozbiórki czy budowy obiektów. Każdy wykonawca robót budowlanych jest także wytwórcą odpadów – chyba, że w nawiązywanej umowie to inwestor zostanie określony tym mianem. Więcej dowiesz się tutaj.

Kto jest posiadaczem odpadów?

Wytwarzanie odpadów to jedno, natomiast ich posiadanie to osobna kwestia. Według definicji, posiadaczem odpadów nie zawsze musi być ich wytwórca. Może to być każdy, kto znajdzie się w posiadaniu opadów. Posiadaczem jest z reguły osoba, która włada powierzchnią ziemi, na której znajduje się nieruchomość generująca odpady. Zgodnie z przepisami, wykonawca także posiada status posiadacza odpadów.

Kiedy jednak podpiszecie protokół przekazania placu budowy, od tej pory stajecie się faktycznymi posiadaczami odpadów. W ten sposób to wy musicie martwić się ich gospodarowaniem i usunięciem odpadów. Ale spokojnie, zawsze możecie zamówić wywóz odpadów u Mariana, który przybędzie zanim zdążycie obejrzeć jakiś dobry film. Widzieliście to?

Wywóz odpadów Warszawa – Off Topic Mariana

Jak gospodarować odpadami na budowie?

Ogólne zasady gospodarki odpadami nakazują, aby ich obecność nie powodowała zagrożenia dla wody, powietrza, fauny i flory. Odpady nie mogą też być uciążliwe ze względu na zapach lub hałas.

Gospodarowanie jest niezbędne, ze względu na ryzyko wywołania niekorzystnych skutków dla obszarów wiejskich lub miejsc istotnych pod względem przyrodniczym i kulturowym. Ustawa uwzględnia też hierarchię, zgodnie z którą należy postępować.

Dotyczy to zapobiegania powstawania odpadów, przygotowania ich do ponownego użycia oraz stosowania recyklingu, a także uwzględnienia innych procesów odzysku oraz unieszkodliwienia odpadów.

PRZECZYTAJ

Zanim zamówisz wywóz odpadów z budowy – co z nimi zrobić?

Kto jest odpowiedzialny za magazynowanie odpadów?

Załóżmy, że jesteście wytwórcą odpadów lub ich posiadaczem. Ich wytworzenie wiąże się z koniecznością niezwłocznego zagospodarowania. Zanim jednak to nastąpi, odpady trzeba w odpowiedni sposób przechować.

W ustawie dopuszczono zarówno magazynowanie odpadów, jak i ich czasowe przechowywanie. Procesy te zawsze trzeba wykonywać w zgodzie z wymaganiami, dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony środowiska. Można magazynować wyłącznie odpady przystosowane do składowania – okres maksymalny wynosi obecnie trzy lata. Odpady te mogą być magazynowane jedynie po to, aby zebrać ilość optymalną do wywozu na składowisko.

Jak bezpiecznie wywieźć odpady w Warszawie?

Odpady najlepiej gromadzić i przechowywać w specjalnych kontenerach i workach, otrzymanych od firmy oferującej wywóz odpadów.

Odradzam natomiast gromadzenie odpadów w zwykłych workach foliowych lub na ziemi, bądź też ich palenie. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju resztek materiałowych czy opakowań, np. pozostałych fragmentów okien i desek.

Zgromadzone odpady można powierzyć tylko takiej firmie, która dysponuje odpowiednimi zezwoleniami. Oferująca wywóz odpadów Warszawa to miasto, gdzie tego typu usługi realizowane są każdego dnia. Dzięki temu łatwo zachować zasady wskazane w ustawie o odpadach oraz w regulaninie utrzymania czystości i porządku w gminie, a tym samym uniknąć mandatu karnego.

Jeden komentarz

  1. Jestem w trakcie remontu mojego domu. Powstał gruz. Wykonawca zamówił kontener. Kto musi za to zapłacić, ja, czyli inwestor czy wykonawca? W umowie to nie zostało określone, a posprzątać trzeba. To samo pytanie dotyczy pustych opakowań po piance poliuretanowej, klejach, resztkach styropianu, drewnie z usuniętych balustrad. Czy wykonawca ma obowiązek usunąć je/ zabrać z mojej posesji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *