Szambo czy przydomowa oczyszczalnia ścieków – co wybrać?

25 lutego 2019
Widok na dużą posesję
  • Budowa szamba – jakie są koszty i formalności?

  • Przydomowa oczyszczalnia – co trzeba załatwić?

  • Szambo czy oczyszczalnia – co wybrać?

Witam serdecznie. To znowu ja Marian. Mogłoby się wydawać, że w takim mieście jak Warszawa sposób pozbycia się ścieków powinien być jeden, czyli kanalizacja. Jest ona najwygodniejsza, generuje mało kosztów i nie zajmuje nam podwórka. Ale niestety na przedmieściach z tą opcją pozbywania się nieczystości jest różnie, więc trzeba szukać innych sposobów. Możemy wybrać zwyczajne szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Musimy brać pod uwagę rodzaje oczyszczalni lub szamb, jakie dla naszego domu byłyby najlepsze, koszty budowy i późniejszej obsługi, a także formalności prawne. Dopiero po przemyśleniu wszystkich za i przeciw powinniśmy podjąć decyzję, czy lepsze będzie szambo, czy przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Reklama

Jakie są koszty budowy szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków?

Koszt budowy szamba wynosi około 5000 złotych (w zależności od rodzaju zbiornika, gdyż na przykład szambo żelbetowe jednokomorowe kosztuje 2300 złotych, ale już za dwukomorowe z tego samego materiału można zapłacić 6000 złotych), a budowa oczyszczalni w zależności od jej rodzaju może kosztować od 6500 aż do 18600 złotych.

Za to późniejsze koszty jej eksploatacji są niskie, gdyż usuwanie raz na dwa lata osadu z osadnika gnilnego kosztuje 120 złotych, a zakup preparatów bakteryjnych to koszt od 50 do 80 złotych na rok.

Natomiast koszty wywozu szamba, który według przepisu musi się odbywać co dwa tygodnie, to około 300 złotych miesięcznie.

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Najtańszy wywóz szamba w Warszawie. Jak i gdzie znaleźć?

Zalety i wady posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba

Jeśli myślimy nad budową opisywanych tu instalacji, to poza kosztami takiego przedsięwzięcia trzeba wziąć pod uwagę inne problemy związane z budową. Jeśli chodzi o szambo to takie czynniki, jak przepuszczalność gruntu nie są brane pod uwagę, z racji tego, że jest to zbiornik z betonu lub tworzywa sztucznego, który musi być szczelny, żeby środowisko naturalne nie miało kontaktu ze ściekami. Tak naprawdę to jedyną jego wadą są wysokie koszty eksploatacji.

Przy budowie oczyszczalni muszą być spełnione konkretne warunki, np. odpowiednia powierzchnia działki, przepuszczalność gruntu, odległość od studni, a w przypadku oczyszczalni z drenażem rozsączającym rury drenarskie muszą być rozmieszczone 1,5 m ponad poziomem wód gruntowych.

Zbiornik wstępnego oczyszczania natomiast powinien być odległy od studni co najmniej 15 m, a w ciągu drenów rozsączających co najmniej 30 m. W przypadku zastosowania powierzchniowych złóż filtracyjnych odległość od studni nie może wynosić mniej niż 70 m. Tak więc, oczyszczalnia z drenażem rozsączającym nie sprawdzi się na działce o małej powierzchni, gdyż nie da się uzyskać wymaganych odległości.

Mała powierzchnia nie jest wskazana także przy budowie oczyszczalni hydro-botanicznej (korzeniowej – składającej się z osadnika gnilnego oraz filtra gruntowo-roślinnego, który zajmuje dość dużo miejsca).

Wywóz szamba czy oczyszczalnia – co wybrać?

Ewentualnym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie chce budować szamba, a ma małą działkę i nieprzepuszczalny grunt jest oczyszczalnia ze złożem biologicznym lub z reaktorem osadu czynnego. Obie oczyszczalnie składają się z osadnika gnilnego, zbiornika ze złożem biologicznym (reaktora biologicznego, w którym mikroorganizmy tworzą kłaczki osadu czynnego (oczyszczalnia z reaktorem biologicznym) oraz osadnika wtórnego (ścieki po dokładnym oczyszczeniu są odprowadzane do rowów melioracyjnych i rzek, a dzięki studni chłonnej mogą być odprowadzane do gruntu).

Zaletą takich oczyszczalni jest niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania, wysoki stopień oczyszczenia ścieków (powyżej 95 procent), dobra izolacja zbiorników, dzięki której takie oczyszczalnie mają wysoką odporność na temperatury na zewnątrz.
Ale drogie koszty inwestycji i eksploatacji (duże zużycie energii elektrycznej) sprawiają, że wielu ludziom posiadającym małe działki może się to nie opłacać.

Jakie formalności trzeba spełnić przy budowie szamba lub przydomowej oczyszczalni?

W wypadku zgłoszenia budowy szamba nie potrzebujemy zgody na jego budowę. Trzeba tylko zgłosić zamiar jego budowy w wydziale architektury lokalnego starostwa powiatowego lub w urzędzie gminy. Do wniosku zgłoszeniowego należy dołączyć projekt zbiornika i plan jego usytuowania na działce. Jeśli w ciągu trzydziestu dni nie będzie uwag co do zgłoszenia, to możemy rozpocząć budowę.

 PRZECZYTAJ TAKŻE:
Budowa szamba zgodna z przepisami. Marian sięga do ustaw

W przypadku przydomowej oczyszczalni o wydajności 7,5 m3 na dobę należy złożyć wniosek zgłoszeniowy w wydziale architektury lokalnego starostwa powiatowego lub w urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć: projekt oczyszczalni, mapę działki z naniesionym na niej miejscem planowanego usytuowania oczyszczalni oraz dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością.

Gdy zamierzamy odprowadzać ścieki do wód powierzchniowych, musimy jeszcze dołączyć do wniosku zgłoszeniowego zgodę właściciela tych wód na wpuszczenie ścieków, zgodę właścicieli gruntów na przeprowadzenie rur przez ich teren, a także operat wodnoprawny (dokument, na którego podstawie wydawane są pozwolenia wodno prawne, np. pozwolenie na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wpuszczania ścieków do wód lub do urządzeń wodnych). Konieczne jest również sprawdzenie, czy zabudowa i zagospodarowanie danego terenu dopuszcza budowę oczyszczalni.

Jeśli po trzydziestu dniach od zgłoszenia wniosku urząd wyda potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub nie będzie miał zastrzeżeń, można rozpocząć budowę oczyszczalni. Zakończenie budowy należy zgłosić w tym samym urzędzie, do którego zanieśliśmy wniosek zgłoszeniowy.

Podsumowanie

Wybór między dwoma opisanymi tu sposobami na gromadzenie ścieków powinien być poprzedzony sprawdzeniem naszych możliwości w tym zakresie. Dopiero, gdy oszacujemy na co nas stać i które z opisanych urządzeń możemy zainstalować, to wtedy powinniśmy zastanawiać się nad wyborem.

Ale jeśli z jakiegoś powodu zainstalujecie szambo, to u Mariana wywóz szamba w Warszawie i okolicach nie będzie zbyt drogi. Sami się przekonajcie. Dzwońcie lub piszcie:)

Reklama

To jest reklama Google

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kliknij tu. Zadzwonisz do mnie