Wywóz odpadów Warszawa – co zrobić z maseczkami? Zalecenia PIORO dla firm

20 kwietnia 2020
Środki ochrony osobistej - rękawiczki i maseczki
  • Wywóz śmieci Warszawa. Rękawiczki wrzuć do odpadów zmieszanych!

  • Odbiór odpadów w firmie. Środki ochrony osobistej zarejestruj jako odzież ochronną!

  • Remont w czasie pandemii. Wybierz bezpieczny wywóz odpadów Warszawa!

Obecnie każdy z nas przeżywa trudne chwile. Ludzkość dopadł wirus i aby sobie z nim poradzić, trzeba stosować się do wielu zaleceń. Obok zachowywania dystansu i zakazu zgromadzeń, wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania środków ochrony osobistej. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak kwalifikować odpady potencjalnie niebezpieczne powstałe w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej? Jak je rejestrować w BDO?

Wywóz odpadów antywirusowych – do czego zobowiązane są szpitale?

W przypadku szpitali i innych miejsc, gdzie przebywają pacjenci, sprawa utylizacji i wywozu odpadów medycznych jest jasna. Maseczki i rękawiczki jednorazowe, podobnie jak inne odpady medyczne, są wrzucane do specjalnie do tego celu przygotowanych i oznaczonych pojemników i worków. Muszą być one odpowiednio zabezpieczone, aby znajdujące się tam odpady nie stanowiły zagrożenia dla kolejnych osób wyrzucających śmieci oraz pracowników firmy, która je odbiera.

Odpady medyczne ze szpitali, przychodni i innych podobnych miejsc są przekazywane specjalistycznym firmom zajmującym się odbiorem odpadów medycznych i ich utylizacją. Taka firma musi mieć odpowiednie przeszkolenie, sprzęt i personel, by odbiór odpadów nie stanowiła dla nikogo zagrożenia. Tu nic się nie zmieniło.

Reklama

Wywóz śmieci Warszawa – kiedy maseczki trafią do odpadów zmieszanych?

GIS wydał szczegółowe wytyczne dla osób fizycznych.

Osoby zdrowe
W specjalnym komunikacie stwierdzono, że wszystkie środki ochrony jak rękawiczki jednorazowe, maseczki itp., powinny być traktowane jako pozostałości, czyli odpady resztkowe których nie da się posegregować. W związku z tym muszą one trafiać do odpadów zmieszanych po uprzednim zapakowaniu w oddzielny worek. Wynika to z faktu, że nie są one odpadem niebezpiecznym, ale też nie da się ich przetworzyć jak butelek, szkła, czy innych odpadów segregowanych.

W sytuacji, kiedy już wiadomo, jak z odpadami powinny postępować osoby zdrowe, automatycznie nasuwa się inne pytanie. Co zatem jeśli odpady przekazuje osoba chora na COVID-19, zarażona wirusem lub przebywająca na kwarantannie?

Osoby zakażone lub chore
Mogłoby się wydawać, że skoro odpady od szpitali i przychodni odbierane są na innych zasadach niż selektywna zbiórka odpadów, to samo będzie dotyczyło osób zakażonych SARS-CV-2 lub chorych na COVID-19. Okazuje się jednak, że w takiej sytuacji wywóz odpadów odbywa się w tradycyjny sposób, a maseczki i rękawiczki powinny być wrzucane do pojemnika na śmieci zmieszane.

Kto wywozi odpadu z miejsc kwarantanny i izolacji w Warszawie?

Podobnie, jak w przypadku osób zdrowych, wywóz odpadów przeprowadza to samo przedsiębiorstwo, które na co dzień odbiera śmieci od mieszkańców danego regionu.
Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.
Ministerstwo Klimatu

Wywóz odpadów w firmie – jak rejestrować środki ochrony osobistej w BDO?

W przypadku gospodarstw domowych zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe posiadają status odpadów komunalnych. Przedsiębiorcy wykorzystujący dziś nagminnie środki ochrony osobistej mają wątpliwości, jak je kwalifikować i rejestrować BDO.

Wskazówką może być stanowisko prezesa Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, który w rozmowie z redakcją internetowego dziennika Teraz Środowisko wyjaśnia, że wszystkie środki ochrony osobistej są odzieżą ochronną i jako taką powinny być gospodarowane. Jego zdaniem w przedsiębiorstwie z zasady nie może być osób chorych, a odpady medyczne czy potencjalnie zakaźne występują w placówkach medycznych, gdzie takie osoby przebywają.

Zgodnie z katalogiem odpadów, w zależności od tego, czy odzież została zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi, czy też nieklasyfikowana jest w grupie odpadów 1502, obejmującej sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, pod kodem 150202 lub 150203. Odpadowej odzieży ochronnej niezanieczyszczonej substancjami niebezpiecznymi należy nadać kod 150203 i w tym kodzie powinny znaleźć się maseczki i ubrania ochronne stosowane ze względów sanitarnych w zakładach pracy nieświadczących usług medycznych.
Konrad Nowakowski

prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań

Pandemia – czy to dobry czas na remont w Warszawie? Wywóz odpadów budowlanych

Coraz częściej pojawiają się informacje o trudnościach w branży komunalnej. Ze względów kadrowych w niektórych miastach już występują ograniczenia w odbiorze odpadów budowlanych przez PSZOK.

PRZECZYTAJ TAKŻE:
Wywóz gruzu Warszawa, czyli koronawirusowe pogotowie Mariana

Chociaż markety budowlane działają także w weekendy, pandemia to ryzykowny czas na prowadzenie wiosennych porządków. Można sobie z tym poradzić. Jak? To proste! Postawcie na Mariana! Odpalam ciężarówkę, a wy zapomnijcie na kilka chwil o koronawirusie:)

Wywóz odpadów Warszawa – Off Topic Mariana

Zanim zdecydujecie się na remont czy większe prace budowlane, dowiedzcie się, czy firma wywiezie odpady z waszych mieszkań lub domów. Marian na razie działa w Warszawie i okolicy, zachowując wszelkie środki ostrożności wobec pracowników i klientów. Porządkujesz, budujesz, remontujesz?

Wywóz odpadów Warszawa w czasie pandemii – Zamów u Mariana już dziś!
Zadzwoń lub napisz!

Reklama

To jest reklama Google

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kliknij tu. Zadzwonisz do mnie