Jak rozsądnie zaplanować budowę szamba?

  • Jak zbudować szambo zgodnie z przepisami?
  • W jakiej odległości budować szambo?
  • Gdzie należy zgłosić budowę szamba?
  • Czy do budowy szamba jest potrzebne pozwolenie na budowę?


Jeśli budujemy dom w miejscu zbytnio oddalonym od przyłącza kanalizacyjnego musimy zagospodarować ścieki w inny sposób.

Można wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków, która wymaga jednak wielu sprzyjających warunków gruntowych o czym możecie przeczytać na moim blogu https://zamowmariana.pl/blog/szambo-czy-przydomowa-oczyszczalnia-%C5%9Bciek%C3%B3w-co-wybra%C4%87

 Innym rozwiązaniem jest budowa szamba (bezodpływowego zbiornika na ścieki, którego zawartość wywozi się co dwa tygodnie).

 Zaletą szamba jest to, że nie zajmie nam zbyt dużej powierzchni podwórka, jego budowa jest szybka i tania, a jeśli chodzi o najczęściej wybierane szamba betonowe to nie mają one specjalnych wymagań co do gruntu, w którym będziemy je chcieli umiejscowić.

Lecz zanim zamówimy zbiornik i wynajmiemy koparkę należy zaplanować miejsce, gdzie będzie wykop, gdyż szambo musi być wkopane w odpowiedniej odległości od domu, granicy działki i drogi.

Całe przedsięwzięcie nie może się również odbyć bez złożenia w urzędach odpowiednich dokumentów.

document-428331_960_720jpg

Jak zbudować szambo zgodnie z przepisami?

Wymagania formalne związane z tym, gdzie można usytuować szambo określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. które mówi o warunkach technicznych jakie muszą spełniać budynki i szambo. Zgodnie z tym rozporządzeniem zbiorniki bezodpływowe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych, nie mających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Budowa szamb jest natomiast zakazana na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska, zalewanych wodami opadowymi oraz w miejscach szczególnie narażonych na powodzie.

Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj.

https://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/budowa-szamba-formalnosci-przed-budowa-i-normy-jakie-powinien-spelniac-zbiornik-aa-Cefa-G47q-PWGv.html

Jaka odległość od domu, drogi czy granicy działki wystarczy do budowy szamba?

Odległość szamba od domu, drogi czy granicy działki sąsiada jest określona przez rozporządzenie, tak więc np. odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) o pojemności do 10 m3, powinna wynosić co najmniej :

  • od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów, w których przechowuje się produkty spożywcze, – 15 m,
  • od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości te są zmniejszone i powinny wynosić co najmniej:  od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Powyższe odległości należy mierzyć w poziomie, w miejscu ich najmniejszego oddalenia od budynków, urządzeń lub granicy działki.

Zachowanie powyższych odległości może ulegać zmianom. Istnieje bowiem możliwość ich zmniejszenia w wypadku sytuowania zbiorników na działkach budowlanych położonych przy zabudowanych działkach sąsiednich. Decyzje w tym zakresie może wydać właściwy organ (wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta) w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Odległość szamba  od granicy działki może być zmniejszona wtedy, gdy sąsiaduje ono z takim samym urządzeniem.

W takim wypadku szambo można umieścić nawet na granicy działki.

Budowa szamba – gdzie zgłosić i czy potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Chęć budowy szamba można zgłosić staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu.

Samo umiejscowienie szamba nie wymaga pozwolenia jeśli zbiornik nie ma większej pojemności niż 10 m3.

Tak, więc jeśli szambo nie przekracza tej wielkości do jego budowy wystarcza zgłoszenie, po którym śmiało możemy zacząć prace związane z jego wkopaniem.

Reasumując, gdy nie możemy podłączyć się do kanalizacji, a zdecydujemy się na szambo to plan jego budowy musi zawierać obowiązujące odległości od domu, drogi i granicy z sąsiednią działką, wybraną lokalizację zbiornika i określoną pojemność.

Jeśli potrzebujecie pozbyć się nieczystości w Warszawie o okolicach to dzwońcie na numer 669 939 999, a ciekawskich odsyłam do innych artykułów na moim blogu, na którym przybliżam zagadnienia związane z opróżnianiem szamba i wywozem gruzu: https://zamowmariana.pl/